<%@ Language=JavaScript %>Osobnosti - Daniel Neumann

 

->Dadi35@seznam.cz - případné nedostatky pište na tuto E-mailovou adresu  <-


   

Navštivte spřátelené stránky: http://cdex.ic.cz - stačí kliknout...

  Vítejte na stránce osobnosti.unas.cz. Zde najdete informace o plzeňských osobnostech.Poslední aktualizace provedena dne: 06.01.2007 cca v 1:55

 

Bedřich Smetana    E.F.Burian    Eliška Krásnohorská    Emil Škoda    Emil Štrunc    František Křižík    Jindřich Plachta    Jiří Trnka    J.K.Tyl    Josef Skupa   Karel Gott    Mikoláš Aleš    Miroslav Horníček    Miroslav Zikmund    Vendelín Budil

 

Bedřich Smetana   

Narodil se 2.března 1824 v rodině litomyšlského pivovarského sládka Františka Smetany údajně jako 13. dítě, někdy se také uvádí, že jako první chlapec. Vztah klučiny k hudbě se prokázal velice záhy, a tak ho otec nechal učit hudebním základům u místního učitele Chmelíka. Už v pěti hrál na housle v kvartetu a o rok později i na klavír, s nímž tak překvapil. Jenomže v Litomyšli nepobyl dlouho. Vždy vážená a obvykle dobře placená profese pivovarského sládka přinášela rodině slušné živobytí, ale na druhé straně časté stěhování. Bedřich navštěvoval školu pokaždé někde jinde. Na některých školách se necítil dobře, což se při jeho citlivé povaze odráželo v nevalném prospěchu. Tehdy se otec rozumně rozhodl nelámat hůl přes koleno, ale poslat syna dostudovat do Plzně ke svému příbuznému Josefu Františkovi Smetanovi, který tam byl profesorem gymnázia. Bedřich přicestoval do Plzně dostavníkem 6. října 1840 ve večerních hodinách. Město té doby bylo vzdušné, zbavené už středověkých hradeb, plné probouzejícího se společenského života měšťanstva. Jako šestnáctiletý přišel do města s předsevzetím zvládnout studia, ale ve svém přirozeném hudebním zanícení si nedokázal odepřít účast tam, kde se tančilo a hrálo. Zejména když byl často zván. Zápisky v jeho osobních denících z těchto let svědčí o Smetanově takřka nezbytné přítomnosti při nejrůznějších rodinných oslavách, na výletech a kulturních večírcích, při nichž také rád hrál na klavír. Spíše jen výjimečně se v Plzni setkával s osobnostmi s kvalitnějším hudebním vzděláním. Většinou to byly mladé dívky blízké jeho věku, jež ho inspirovaly k tvorbě polek, valčíků, ale také k prvním citovým vzplanutím. Za tři roky plzeňského pobytu dokončil svoje studia, psychicky dozrál a definitivně se rozhodl, že se profesionálně bude věnovat už jen hudbě. Plzeň opustil 6. srpna 1843

E.F.Burian

Narodil se 11. června 1904 v Plzni, zemřel 9. srpna 1959 v Praze, syn slavného operního pěvce Emila Buriana a synovec další proslulé pěvecké osobnosti - Karla Buriana. Kultivované hudebně zaměřené rodinné prostředí doplňovala matka Vlasta Burianová, jež byla učitelkou zpěvu. K Plzni se E. F. Burian necítil vázán - v roce 1909 přesídlili rodiče do Prahy. Všestrannost divadelních a hudebních zájmů, neúnavné fanatické zaujetí  pro jejich uskutečnění ho provázelo od středoškolského studia. Proto nedostudoval smíchovské gymnázium. Zato pražská Konzervatoř a její Mistrovská škola s hrou na klavír a kompozicí u Josefa Bohuslava Foerstra ho v sedmiletém studiu bezvýhradně zaujaly. Od dvacátých let stál u zrodu většiny pražských avantgardních scén. Korepetoval, komponoval, psal o hudbě. Kromě práce ho nic nezajímalo, neznal kavárnu, fanaticky oddán práci žádal bez výhrady totéž od ostatních. Jako skladatel neopouštěl podněty folkloru. Inspiraci nalézal i v západoevropské hudební moderně. Jeho skladatelské dílo má široké spektrum - od jazzových songů (Chlupatý kaktus) přes zhudebnění Nezvalových surrealistických veršů se pokusil vytvořit operu buffu (Mistr Ipocras nezapře podněty středověkého Mastičkáře), od baletní hudby (Fagot a Flétna, Autobus) přes komorní skladby (osm smyčcových kvartetů) a melodramy dospěl k panoramatu symfonie (Symfonie s klavírním sólem), od recitačních kantát (Máj) sáhl k operní tvorbě (Janáčkovsky inspirovaná Maryša, avantgardní Bubu z Montparnassu). Pro repertoár avantgardního  divadla D, jež založil a vedl , psal scénickou, taneční hudbu, písně, songy... To už se představil jako divadelník naprosto svébytného ražení. Proti lehkosti, hravosti a ironii Osvobozeného divadla V + W inklinoval k inspirativnímu vlivu lidové slovesnosti (scénická pásma Vojna, Lidová svita) či literárních nebo dramatických předloh (Lakomec, Lazebník sevillský, Evžen Oněgin, Hamlet). V roce 1941 byl zatčen a vězněn v Terezíně, Dachau, Neuengamme. Ani v Dachau nezapřel svou osobnost. Byl členem táborového orchestru. Šťastnou náhodou E. F. Burian přežil jako jeden ze 120 zachráněných katastrofu lodi Cap Arcona. Na ni a na další dvě bylo umístěno 9338 vězňů. Lodě byly vyslány na moře jako terč anglickým bombardérům. Buriana zachránil skok do moře. Po válce se Burian vrátil k divadlu, tentokrát jako oficiální představitel. Divadlo D se v roce 1951 změnilo v Armádní umělecké divadlo, Burian byl jmenován plukovníkem. K typické energii přistoupila netolerantnost, bezvýhradná stranická disciplína. V působivých povídkách Osm odtamtud a další z řady se ještě vrátil k prožitkům z vězení, v dramatech však nedovedl vybřednout z bludného kruhu ideologizace (Láska ze všech nejkrásnější, Není pozdě na štěstí, Pařeniště). Ze souboru vykřesával prvotřídní divadelnost založenou na přesné dikci a herecké ukázněnosti. Horečně psal, režíroval, hrál, komponoval, maloval, o nedělích pravidelně hovořil do rozhlasu. Zběsilé tempo vysilovalo, předčasná smrt se stala krutou daní za veškeré vypětí.         

Eliška Krásnohorská

Se západočeským prostředím, zvláště s Plzní, Chodskem a Šumavou, je spojena také Eliška Krásnohorská, výrazná osobnost české literatury a ženského hnutí. Pražská rodačka, vlastním jménem Alžběta Pechová, si vydobyla literární věhlas zejména svými zdařilými librety k operám Bedřicha Smetany, s nímž navázala přátelský osobní kontakt právě v době svého plzeňského pobytu (Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola). Její prozaickou, básnickou i novinářskou tvorbou prostupuje silný vlastenecký tón a zároveň i snaha o povznesení národní vzdělanosti. Mimořádně kultivovaná a všestranná žena vynikla i jako překladatelka z angličtiny (Byronova Child Haroldova pouť). Ceněna je i jako průkopnice českého feminismu - vydávala a redigovala časopis Ženské listy a z jejího popudu založil ženský spolek Minerva roku 1890 první dívčí gymnázium v Praze. Její plzeňský pobyt v letech 1867 - 1874 měl význam jak pro její vlastní tvorbu, tak pro rozvoj tehdejší plzeňské kultury. Přišla sem z Prahy společně s matkou, sestrou Bohdankou a bratrem Jindřichem Pechem, klavíristou a skladatelem, za druhou sestrou Julianou, provdanou za Hynka Pallu, učitele zpěvu a sbormistra plzeňského Hlaholu. Hynek Pall byl také náčelníkem plzeňského Sokola. K jejím blízkým přítelkyním patřila tehdy v Plzni i ředitelka plzeňské vyšší dívčí školy Božena Čechová, sestra básníka Svatopluka Čecha. Z Plzně se také roku 1871 Krásnohorská vypravila na Chodsko a na Šumavu. „Neodnesla jsem si z Chodska víc než dojmy, ať již z krásné přírody, nebo z rozmluvy s těmi statečnými lidmi,“ napsala přátelům. A právě z těchto dojmů vznikla básnická sbírka Ze Šumavy (1873). Jsou to patetické verše, často zaměřené proti tehdejší německé rozpínavosti a národnostnímu útlaku. Nejznámější je báseň Chodská, oslavující nezdolnost českého živlu, která dosáhla největší popularity za nacistické okupace, kdy byla tajně opisována a recitována , a to zdaleka nejen na Chodsku. Krásnohorská se v Plzni zapojila i do místního hudebního života, podnítila ustavení ženského sboru a několikrát zpívala sólové altové partie na hlaholských koncertech. Pro svého švagra, skladatele Pallu, napsala i text k jeho kantátám Noc nad Vltavou a Sláva jara. Bohužel právě v Plzni se dozvěděla o své nevyléčitelné kloubní nemoci, a proto se musela vzdát i snů o manželství a mateřství. Její obětavost a úsilí o povznesení českého školství a kultury bylo posléze oceněno v roce 1922 i čestným doktorátem Univerzity Karlovy. Ani v době opětovného přesídlení do Prahy však Krásnohorská kontakt s Plzní neztratila, zvláště živě se vždy zajímala o plzeňský hudební a divadelní život.

Emil Škoda

Syn krajského lékaře a posléze šéfa zemské zdravotní služby MUDr. Františka Škody a Anny Říhové pocházel po obou rodičích z Plzně. Rod Škodů - dle svědectví vnuka Emila Škody - byl z Dolan a sídlil v Letkově. Z roboty se osvobodil výkupem a kolem roku 1790 se rodina usadila v Plzni. Jan Škoda, děd slavného Emila Škody, byl mistrem kovářským -zaměstnával až dvaadvacet dělníků - a je pochován na Mikulášském hřbitově v Plzni. Emil Škoda se narodil 18. listopadu 1839, maturoval na gymnáziu v Chebu a vystudoval techniku v Praze a na univerzitách v Německu. V této době bylo Německo po technické a hospodářské stránce daleko před Rakouskem. Emil Škoda poznal prudký rozmach strojírenství a průmyslového podnikání v Magdeburku a v Brémách. Roku 1866 vypukla válka prusko - rakouská  a Emil Škoda byl jako příslušník nepřátelského státu z Pruska vypovězen. Domů se vracel bez nadšení a celkem netečně přijal místo, které mu otec vyjednal v Plzni - stal se ředitelem strojírny hraběte Waldštejna.    Předchozí ředitel Belani se rozhodl osamostatnit a založit vlastní závod na břehu řeky Radbuzy - to místo se dodnes jmenuje Belánka. Bylo jasné, že Waldštejnova strojírna se musí buď modernizovat, nebo nemůže obstát v konkurenci. Hrabě neměl do modernizace mnoho chuti a Emilu Škodovi strojírnu prodal. Mladý inženýr měl kapitál od otce a vídeňského strýce Josefa, který mu nechal připsat milion zlatých na účet u nejsolidnější rakouské banky. Mohl se tedy pustit do modernizace. Původní Waldštejnova strojírna stála v místech, kde jsou dnes divadelní sklady - v Tovární ulici. Příběh budování Škodových závodů zrcadlí skvělou kapitolu hospodářského rozmachu českých zemí druhé poloviny devatenáctého století. Je spojen s výstavbou železničního uzlu v Plzni - systém tratí z Plzně do všech světových stran byl vybudován za patnáct let, roku 1852 byla spojena železnicí Plzeň s Prahou. Škodův příběh je ovšem také příběhem budování moderního kapitalizmu. Zahrnuje obnovu hospodářství po prusko - rakouské válce, krach na vídeňské burze roku 1873 a následnou hospodářskou krizi, krachy bank a úvěrních společností i zakládání společností na podporu kolabujících podniků. Škodovce se nevyhnula ani neštěstí při výrobě - archivům vděčíme za zachování informací o tom, jak se majitel podniku stavěl k sociální otázce. Kapitola spojená s životem Emila rytíře Škody končí pro Škodovku přeměnou podniku v akciovou společnost. Zde se sluší uvést dvě čísla. Emil Škoda koupil v roce 1869 od hraběte Waldštejna jeho strojírnu za sto dvacet zlatých v hotovosti a 47 642 zlatých v dodávkách pro Waldštejnův důl Marie v Liticích. Když se roku 1899 přeměnily Škodovy závody na akciovou společnost, byl přínos Emila Škody oceněn na patnáct milionů rakouských korun. Emil rytíř Škoda zemřel v srpnu roku 1900. Jeho pohřeb byl obrovskou událostí pro celé město a okolí. Jako podnikatel patřil k nejvýznamnějším mužům své doby. Jako šéf byl v dobrém vztahu s kvalifikovanými dělníky a mistry, uměl ocenit práci a řemeslo ctil. Jako manažer měl dokonalou intuici pro otevírající se trhy - export do Ruska v době rakouské hospodářské krize byl geniální tah.

Emil Štrunc

Narodil se 20.prosince 1887 v Mirošově u Rokycan. Možná, že to byla profese typografa v tiskárně v Hankově ulici, možná něco jiného, co ho přivedlo nastálo do Plzně. Bydlel ve Skvrňanech, kde se také v roce 1905 přihlásil do místní tělocvičné jednoty Sokol. Patřil k velice aktivním členům a úspěšným cvičitelům, o čtyři roky později, teprve dvaadvacetiletého, ho zvolili náčelníkem jednoty. Emil Štrunc tuto funkci vykonával ještě v roce 1918, kdy už byl náčelníkem celé plzeňské Sokolské župy. V Plzni se také stačil oženit. Za svého působení v čele sokolské funkce věnoval Emil Štrunc hodně času tvorbě tělocvičných prostných pro muže. Zdá se, že to byl přímo jeho koníček. Jako zkušený cvičitel brzy pochopil, že končí čas dosavadního statického cvičení a na jeho místo musí nastoupit nový, mnohem moderněji pojatý   dynamický pohyb. V tomto duchu Emil Štrunc neúnavně hovořil a publikoval. Ale ani slavná prostná mužů na XI. všesokolském sletu nebyla dílem okamžiku. Emil Štrunc pracoval na prostných celý rok. Třikrát cvičení předělal, dvakrát doznala změn hudba. Dlouhý boj znamenal proces schvalování. Sám na to vzpomíná: „Nebylo to tak odvážné přijít s něčím podobným do jednot, neboť v jednotách byl živý zájem o to, aby slet přinesl něco nového, a chuť k zdolání nového úkolu, ale skutečně odvážným pokusem bylo předložit náčelnictvu ČOS a snad i cvičitelskému sboru věc, která opouštěla vžitý pražský směr...“ Musel tedy přijít 3.červenec 1932 a důkaz, že všechny starosti byly zbytečné - IX. všesokolský slet v Praze. O šest let později se Emil Štrunc ještě zúčastnil předválečného X. sletu Sokola. V roce 1941 byl spolu s dalšími čelnými představiteli zatčen gestapem a uvězněn v koncentračním táboře. Odtud se už nevrátil.

František Křižík

František Křižík se bezesporu zařadil mezi přední české i světové elektrotechniky a vynálezce. Často byl nazýván českým Edisonem. Část jeho významné činnosti je spojena také s Plzní. Studia na pražské reálce nemohl zakončit maturitou, neboť neměl peníze na povinnou taxu. Pro své nadšení a talent však byl i tak přijat na techniku jako mimořádný posluchač. Praxi začal opravami porouchaných telegrafů. V té souvislosti vynalezl řadu zlepšovacích zařízení, včetně návěstidla proti srážkám vlaků. Přes různé štace se inženýr  Křižík (8.7.1847 – 22.1.1941) dostal do Plzně, kde také v roce 1880 vznikl jeden z jeho největších vynálezů. Pro Piettovu papírnu navrhl nový druh podstatně zdokonalených obloukových lamp. Křižíkovy obloukovky se záhy rozšířily do celého světa. Koncem 19.století nesly název Plzeňské. Když se tehdy ve světě řeklo Plzeňské, znamenalo to nejen pivo, ale také světlo. Poprvé zářila Křižíkova obloukovka 18.srpna 1881 v plzeňském divadle. V roce 1884 přešel ing. Křižík do Prahy. Dále vyráběl své obloukovky. Rovněž začal stavět první elektrické tramvaje. Tramvajovou linku z Karlína do Vysočan roku 1896 přesvědčil pražský magistrát k podpoře dalších linek, které vytlačovaly vysloužilou koňskou dráhu. Dobu předstihl hlavně elektrickými lokomotivami. V roce 1903 postavil první meziměstskou elektrickou dráhu mezi Táborem a Bechyní. Ing. František Křižík byl právem řazen vedle největších tehdejších elektrotechnických kapacit – T. A. Edisona a P. N. Jabločkova. Vynálezy těchto velikánů několikrát soutěžily na mezinárodních výstavách. Vyvrcholením Křižíkovy úspěšné činnosti se stala pražská výstava roku 1891. Ing. Křižík provedl celé její osvětlení a spustil zde nezapomenutelnou světelnou fontánu. Jan Neruda o něm kdysi řekl: „Měl snad jen dvě vady. Nebyl obchodníkem a byl příliš skromný.“

Jindřich Plachta

Známý český divadelní a filmový herec Jindřich Plachta (vl. jménem Jindřich Šolle) se narodil 1. 7. 1899 v Plzni Pod Všemi svatými č. 15. Jeho otec byl strojník, což bylo tradiční povolání v této rodině. Matka pocházela z Přeštic. Malý Jindřich vyrůstal spolu se dvěma sestrami Vilmou a Helenou. Od mládí se mu líbilo divadlo a toužil dokonce po dráze spisovatelské. Rodiče však rozhodli, že bude úředníkem. Proto v letech 1914 až 1918 studoval čtyřletou obchodní akademii v Plzni a podle katalogů uložených v Archivu města Plzně získal 27. 6. 1918 absolutorium. Z doby studií pochází i jeho přezdívka Plachta podle dlouhé pláštěnky, kterou za první světové války nosil. Již za studentských let vystupoval v plzeňském divadle jako statista. Toto divadlo bylo známé svojí dobrou tradicí spojenou zejména s postavou ředitele Vendelína Budila. Na své působení na jevišti rodného města vzpomínal později Jindřich Plachta s humorem - na vystoupení v Kovařovico- vých Psohlavcích (1916), v operetě Z rozkazu Její Výsosti (1917) ve Vrchlického trilogii Hyppodamie (1918). Účinkoval i v Janu Vývarovi od F. A. Šuberta společně s Adolfem Kreuzmannem, který tehdy oslavil čtyřicet let herecké činnosti (1918). S přáteli založil Jindřich Plachta v Plzni ochotnický spolek Jaro, s nímž prvně vystoupil v Hromnici u Plzně. Po ukončení obchodní akademie již v divadelní dráze v Plzni nepokračoval. Dostal se až do Krakova, kde pracoval v expozituře Ústřední banky českých spořitelen. Zapojil se do zdejšího kulturního i společenského života. Roku 1919 odešel z Krakova do Prahy a pracoval v Šekovém úřadě. Bydlel na Smíchově spolu se dvěma kamarády z plzeňské obchodní akademie. Prvním zájmem mladého Jindřicha Plachty bylo divadlo, o které po válce narůstal zájem, neboť lidé se chtěli bavit. Plachta v Praze debutoval jako autor i herec v kabaretních scénkách, působil také v Červené sedmě. Po jejím zániku prošel postupně několika pražskými scénami. Hrál v divadle Vlasty Buriana jako komik, jak uvádí Kulturní adresář z roku 1936. Vystřídal různá angažmá - působil také v Osvobozeném divadle Voskovce a Wericha, ve Velké operetě a dalších. Na jednu sezonu 1948/1949 se stal členem Národního divadla a odtud přešel na Vinohrady. Těžiště jeho umělecké činnosti bylo ve filmu, v němž začal hrát od poloviny dvacátých let. Jeho popularita se plně rozvinula v třicátých letech s příchodem zvukového filmu. Vytvořil populární postavy ve filmech: Z českých mlýnů, Karel a já, Pantáta Bezoušek, Muži v ofsajdu, Filozofská historie, Městečko na dlani, Právě začínáme, Řeka čaruje, Před maturitou. Není proto divu, že si na Jindřicha Plachtu vzpomněl profesor plzeňské obchodní akademie dr. Josef Rous a požádal jej dopisem z 18. 11. 1943 o fotografii a životopis. Shromažďoval totiž materiál o všech významných absolventech této akademie. Jindřich Plachta byl činný i literárně. Psal humoristické články do novin a časopisů, které byly v roce 1991 vydány nakladatelstvím Melantrich pod názvem „Hamlet IX. hodnostní třídy“. Napsal i žertovnou knížku Pučálkovic Amina. Tento populární divadelní a filmový herec měl rád své povolání, ale ze všeho nejraději měl lidi. Zemřel 6. listopadu 1951 v Praze ve věku 52 let.  

Jiří Trnka

Narodil se roku 1912 v Plzni, kde prožil své dětství. Z Plzně vedla Trnkova životní cesta nejen relativně záhy do Prahy, ale vlastně do celého světa, kde byl znám a oceňován jako autor animovaných, kreslených a loutkových filmů. Obdržel za ně řadu uznání a prestižních cen např. Moliérovu cenu nebo Cenu H. Ch. Andersena aj. K nejznámějším filmům patří: Bajaja, Zvířátka a Petrovští, Císařův slavík, Arie prérie, Špalíček, Staré pověsti české, Osudy dobrého vojáka Švejka a četné jiné, vždyť jich bylo na tři desítky. Jiří Trnka vystudoval pražskou Uměleckoprůmyslovou školu se zaměřením na užitou grafiku. Byl však doslova z rodu výtvarných všeumělů – vynikající kreslíř, grafik, ilustrátor, malíř i sochař, scénograf, navrhoval hračky. Svými knižními ilustracemi si získal uznání snad všech generací. Děti těšil obrázky třeba k Broučkům, veršům, pohádkám a říkankám Fr. Hrubína, k pohádkám bratří Grimmů či H. Ch. Andersena. Trochu odrostlejším neotřelým způsobem přiblížil Staré pověsti české a další tituly. Pohádky měl moc rád, byl totiž obdařen osobitým obrazným viděním světa. Nepostrádal rovněž smysl pro krásný laskavý humor, který dokázal uplatnit v celé své tvorbě. Také neotřelá poetičnost a hluboká lidskost opřená o obecné morální hodnoty byla trvale všudypřítomná v celém Trnkově díle. Patřil však k pozoruhodným osobnostem i po fyzické stránce. Mohutný, sporý, s charakteristicky utvářenou hlavou. Prý toho nikdy moc nenamluvil, spíše pečlivě vážil slova. Měl rád děti, své i ostatní, jim ostatně věnoval značnou část své tvorby. Jiří Trnka zemřel 30. prosince 1969 v Praze, ještě ne šedesátiletý.

Josef Kajetán Tyl

„Kéž bys byl raději nohu zlomil, než jsi na ta komediantská prkna vylezl, a tak i prkno na rakev matce svojí vyhlídnul.“ Těmito slovy prý přijala zprávu o zahájení divadelní kariéry svého syna na prknech, jež znamenají svět, matka Josefa Kajetána Tyla. Není divu, pro tehdejší společnost byli herci obtěžujícím hmyzem, vyháněným takřka z každého města a vesnice, kam kočovná společnost dorazila. Tyl si holou realitu hereckého života vyzkoušel, když se nechal zlákat k putování s Hilmerovou společností. Ve svých jedenadvaceti letech vyrazil se třemi divadelními kolegy na plachtou krytém voze do Písku a pak dál do západních Čech. Cestou se ukázalo, že principál Hilmar je velký podvodník. Přes původní sliby neměl peníze, ani slušné divadelní kostýmy a především mu v místech, kam zajížděli, chyběly známosti. Na všech štacích to vypadalo stejně. Vedle hraní musel Tyl tančit, malovat kulisy, dokonce si jen z paměti vybavovat a sepisovat hry jiných autorů. Přes všechno úsilí místo slávy sbíral opovržení. Byla to pěkně krušná cesta z Písku do Klatov, odtud do Domažlic, kde se Tyl dokonce rozstonal. Jenomže peníze potřebovali, a tak se muselo putovat a hrát dál. Těžko říci, s jakými pocity přijel v roce 1829 poprvé do Plzně. Když do ní 1856 dorazil znovu, nebylo mu v jeho osobním životě o moc lépe. Jen mezitím prožil nedlouhou éru miláčka národa, díky vytvoření Fidlovačky a v ní populární písně Kde domov můj. V Plzni dne 11.července 1856 Tyl zemřel. Teprve tehdy se český národ rozpomenul na svého hrdinu a za hojné účasti mu uspořádal velkolepý pohřeb na hřbitově u svatého Mikuláše.

Josef Skupa

Když se řekne Josef Skupa, automaticky se vybaví další dvě jména: Hurvínek a Spejbl. Postavičky, které jsou stále natolik životné, že jsou pořád s námi. U jejich zrodu byl právě Josef Skupa, profesor kreslení a matematiky v Plzni. Skupa přišel do Plzně v době, která byla ideální právě pro loutkové divadlo. Televize nebyla, ale děti toužily po zábavě tak jako dnes. V mnoha rodinách proto bylo loutkové divadlo, které dokázalo zaplnit dlouhé zimní večery. Josef Skupa byl výrazně výtvarně nadán. Není divu, že se právě proto brzy dostal k loutkám. Když vypukla první světová válka, musel i Skupa s plzeňským plukem na frontu. V dnešním Maďarsku se ale stalo něco, co ovlivnilo jeho další osud. Kuchař mu opařil nohu vřelou kávou. Zraněný voják byl místo na frontu poslán zpátky do Plzně. Skupa se v Plzni dostal do loutkového divadélka feriálních osad. Bylo to v roce 1917. Divadélko patřilo spolku, který posílal o prázdninách, tedy o fériích, děti ze zakouřeného města do přírody. Spolek měl divadélko, aby z jeho zisku mohl pomáhat většímu počtu dětí. Na jevišti tohoto divadélka Skupa s revolučním kašpárkem vedl řeči proti Rakousko-Uhersku, vtipně upozorňoval, že tato říše musí zaniknout. Dokonce s kašpárkem na jevišti Rakousko-Uhersko pochovával. Což bylo pochopitelně dost odvážné. Po vzniku Československa se v roce 1919 stal Skupa profesorem plzeňské reálky, ale začal také jako výtvarník působit v městském divadle. A dál hrál v divadélku feriálních osad. Roku 1920 vznikla loutka Spejbla, v roce 1926 pak přišel na svět Hurvínek. V roce 1930 se Skupa osamostatnil a začal se loutkovému divadlu věnovat profesionálně. Malá skupinka loutkařů křižovala republiku a dokonce také zavítala do zahraničí. Všichni, kteří Skupu znali, vzpomínají, že to byl neobyčejný milý a srdečný člověk. To mu ale nepomohlo, když byl v roce 1944 v Chrástu u Plzně zatčen gestapem. Na sklonku války se mu podařilo uprchnout z rozbombardovaného vězení v Drážďanech a dostal se domů. A tak mohl v květnu 1945 vydatně pomáhat při vzniku plzeňského rozhlasu. Dokonce mu věnoval i gramofon a mikrofon. Moc nechybělo a zůstal v rozhlase pracovat. Ale nakonec přece jen své divadélko obnovil. To bylo až do roku 1949 jediné loutkové profesionální divadlo u nás. K zásluhám Josefa Skupy patří i to, že si včas našel následovníka, Miloše Kirschnera, takže jeho loutky žily dál i po jeho smrti roku 1957. Není bez zajímavosti, že právě v tomto roce se narodil dnešní interpret těchto loutek Martin Klásek. Skupa nesporně obohatil několik generací a v našem loutkářství zanechal nesmazatelnou stopu.       

Karel Gott

      Mezi slavné a zároveň plzeňské rodáky patří interpret populárních písní Karel Gott, který svým zpěvem rozdává radost nejširším vrstvám posluchačů již 40 let. Narodil se  14. července 1939 v Plzni, ale rodiče se brzy přestěhovali do Prahy, kde Karel vyrůstal a s naší metropolí je svázán i celý jeho umělecký život. Na přání otce se vyučil elektromechanikem, řemeslu se však dlouho nevěnoval, protože ho stále přitahovala hudba. Již koncem 50.let se zúčastnil amatérské soutěže nazvané Hledáme nové talenty a po prvních pěveckých úspěších se přihlásil ke studiu na pražskou konzervatoř . Tam se stal žákem známého pěveckého  pedagoga Konstantina  Karenina, na něhož v pozdějších letech mnohokrát s vděčností vzpomínal. Jako zpěvák se začal prosazovat nejdříve v pražských kavárnách, ale záhy (na počátku 60. let) ho přizval ke spolupráci dirigent profesionálního orchestru Karel Krautgartner. S tímto tělesem absolvoval Gott v roce 1961 svůj první úspěšný zahraniční zájezd do tehdejšího Sovětského svazu a východního Německa. Za významný mezník ve své umělecké kariéře považuje sám Karel Gott  rok 1963, kdy se stal členem divadla Semafor a poté divadla Apollo. Neméně závažný byl rok 1970, od něhož se datuje jeho dlouholetá spolupráce s orchestrem Ladislava Štaidla. Gottovo pěvecké umění začalo získávat vavříny nejen doma v Československu, ale po mnoha úspěšných turné se jeho popularita rozšířila snad do všech zemí světa. Sám o sobě tvrdí, že je zpěvák bel canta, i když vyrůstal ruku v ruce s rockem, má ho rád, a dokonce dokáže zazpívat i jazz. Ovšem je známo, že nad jeho možnosti nejsou ani tenorové operní árie , stejně jako melodie z operet, muzikálů či country. Za své pěvecké umění získal řady nejrůznějších ocenění od odborných porot, ale zvítězil i v posluchačských soutěžích např. o Zlatého slavíka. Tuto cenu obdržel v průběhu let více než dvacetkrát. Četnými cenami vyjadřovaly své uznání především za množství prodaných desek rovněž gramofonové společnosti, s nimiž navázal spolupráci. Na některých koncertech spolupracoval nejen s dalšími zpěváky populární hudby, ale i s významnými světovými pěvci. Rád např. vzpomíná na koncerty s Evou Urbanovou, což byla podle jeho slov milá spolupráce, a společná vystoupení s ní řadí ke svým největším zážitkům. Jeho mimořádné domácí i zahraniční úspěchy jsou zaslouženým oceněním jeho pěveckého umění. Karel Gott se prosadil ovšem rovněž jako herec, když účinkoval v několika českých filmech, a úspěšný je i při realizaci svého koníčka, jímž je malování. Jako vskutku výjimečná osobnost se umělec stal v průběhu let idolem publika bez rozdílu věku nejen doma, ale i v zahraničí.             

Mikoláš Aleš

Narodil se 18. listopadu 1852 v jihočeských Miroticích u Písku. Byla to chudá rodina. Tak chudá, že její otec musel v mládí zanechat studia a přijmout nepříliš výnosné místo obecního písaře. Peněz se o to více nedostávalo, když Mikolášovi bratři, později i on sám, začali studovat v Písku. I další život byl k rodině Alšových neobyčejně krutý. Mikolášovi bratři zemřeli ještě mladí, nedlouho po nich i matka. Otec se z chudoby zřejmě nikdy nedostal, a tak syn Mikoláš musel vedle studií stále shánět peníze na obživu. Talent k malování se u Alše projevil už v dětství. Ale prokázat jej tvorbou kreseb na velkých plochách, po níž dlouho toužil, se mu stále nedařilo. S nepochopením se setkal za studia na pražské akademii, s ponižováním při snaze osobně namalovat vítězné lunety soutěžního cyklu Vlast  ve foyer Národního divadla začátkem 80. let. A tak nakonec zlomem krušného Alšova osudu a okamžikem prvního většího uznání jeho malířského mistrovství se stala teprve plzeňská tvorba sgrafit, která tvořil v letech 1892 - 1904. To už mu bylo čtyřicet let. Podnětem k Alšovu působení v Plzni byla nabídka architekta Stecha k výzdobě průčelí jeho firmou stavěných domů. Aleš tuto asi nečekanou příležitost k prezentaci svého umění a samozřejmě i k získání konečně slušného výdělku neodmítl. Už v červenci 1892 s lehkostí sobě vlastní načrtl první karton sgrafita, zobrazující trh v Plzni, pro domy na rohu Tovární a Kollárovy ulice. V dalších letech k nim přidal sgrafita Obléhání Plzně husity, Mansfeld dobývá Plzeň, Chodská stráž, Svatý Václav a mnoho jiných včetně nádherných dvou postav středověkých rytířů na koních, zdobící dům U Červeného srdce na náměstí. Teprve tehdy oči veřejnosti procitly a lidovému umělci se dostalo zaslouženého uznání. Mikoláš Aleš za svých pobytů v Plzni jen nekreslil sgrafita. Procházel se v ní ulicemi, pozoroval různé typy lidí a s některými si i rád popovídal. Se Stechovými zase zajížděl do okolí města a zajímal se tam o historické památky stejně jako o prostý život venkovanů. Všude s sebou nosil nezbytný zápisníček, do něhož si kresbičkami zaznamenával svoje zážitky. Zdá se, že právě za dnů prožívaných v Plzni byl malíř Mikoláš Aleš poprvé v životě opravdově šťastný.  

Miroslav Horníček

Miroslav Horníček
Kdo by neznal pana Miroslava Horníčka. A kdo by nevěděl, že se narodil právě v Plzni. Na rozdíl od nás mladších tady má i rodný dům v Karlově ulici č. 36.  Dnes je tam penzion a ve sklepě, kde bývalo uhlí, najdete dokonce bar. Ale to je náhoda, to není na počest pana Horníčka. Když půjdete kolem, nemusíte hloubat, ve kterém poschodí asi kdysi bydlel. Bydlel totiž všude. Snad proto má k této ulici a k tomuto domu takový vřelý vztah. Kdykoliv je v Plzni, snaží se tam alespoň na minutku zaskočit. Narodil se v prvním poschodí. Potom se s rodiči přestěhoval do přízemí, kde také napsal své první povídky. Některé byly i otištěny v novinách pod různými pseudonymy, takže je nejde vystopovat. Pan Horníček dodává: „Naštěstí.“ Nakonec žil s maminkou ve druhém poschodí, odkud se už přestěhoval do Prahy. Takže se dá říci, že dům č.36 v Karlově ulici doslova probydlel. Dnes je pro nás především hercem. Přesto velice úspěšně a po mnoho let režíroval. A také napsal řadu divadelních her – Tvrďák aneb Albert, Julius a tma, Rozhodně nesprávné okno, Malá noční inventura, Můj strýček kauboj – a výčet by mohl pokračovat. Také vydal celkem jednadvacet knih. Připomeňme si Dobře utajené housle, Hovory H, Listy z Provence, Chvalozpěvy či Saze na hrušce - právě o dětství v Plzni. Není však obecně nazýván ani dramatikem ani spisovatelem. Jeho herectví vlastně všechno překrylo. Sám říká, že je především vypravěčem. Mění způsoby vyprávění – jednou použije formu hry, jindy knihy nebo jevištního vystoupení, ale vždycky vypráví. Přitom je zajímavé, že nejdříve začal psát, potom pomáhal studentskému ochotnickému souboru jako výtvarník a teprve nakonec začal hrát. Vzpomíná, že jako úředník městské nemocnice v Plzni projel křižovatkou na kole ve stejném okamžiku, kdy tam jelo auto. S otřesem mozku už úředníkem být nemohl, proto se dal k divadlu. Dostal se tam prý za dvě minuty. Vešel jako úředník a za dvě minuty odcházel se smlouvou jako herec. Pěkná nadsázka! Každý se usměje. O boji s trémou, pochybnostech, nutnosti uživit ovdovělou maminku už tak rád a tak často nevypráví. V Plzni hrál v divadle vážné role. Na jevišti, kde také v šestnácti letech viděl hrát Voskovce a Wericha. V sedmadvaceti letech odešel do Prahy do divadla Větrník - což bylo hodně malé divadlo. Pak přešel do ještě menšího Divadla satiry. Potom se dostal na jeviště divadla, ze kterého se kdysi neodcházelo - Národního. A odešel na šest let k Werichovi. Střídal různá jeviště, různé herecké polohy, až si začal nosit své vlastní divadlo v sobě. Když vysílal televizní Hovory H, bylo to rovněž něco zcela nového. Volně vyprávět v televizi a odpovídat na dotazy, to u nás do té doby ještě nikdo nezkusil. Dnes si už ani neuvědomujeme, jak to tehdy bylo nové. Také nesmíme zapomenout, že po určitý čas vášnivě fotografo- val. I to patří k životopisu. A když už se zdálo, že s ničím novým nemůže přijít, začal se věnovat kolážím. Sám říká, že i proto, že potíže se zrakem mu komplikovaly psaní, ale kupodivu na stříhání a nalepování obrázků stále ještě viděl. Prostě Miroslav Horníček toho udělal opravdu moc. A přitom všude a neustále připomínal i rodnou Plzeň, hlásil se k ní a propagoval ji. Nechce být označován slovem bavič. Dokázal mnohem víc, než nás pouze pobavit. To dělal také, ale vždycky k tomu ještě něco přidával. I tehdy, když jsme si to ani plně neuvědomovali. V tom je jeho význam. Proto si ho mezi osobnostmi Plzně připomínáme plným právem.

Miroslav Zikmund

Narodil se v Plzni 14. února 1919 a již od mládí ho ovládala touha po cestování, poznávání a dobrodružství. Se svým nejvěrnějším a nejbližším přítelem Jiřím Hanzelkou se seznámil při studiích na vysoké škole v Praze. Ze školy vyšli nejen jako všestranně vzdělaní komerční inženýři, ale i jako muži odhodlaní uskutečnit svůj největší životní sen, cestu kolem světa. Pro svůj pečlivě připravený záměr získali podporu státních orgánů i mnohých továren, protože jejich cesta měla pro republiku i velice podstatný ekonomický a kulturní význam. Oba odvážlivci chtěli v pro nás exotických zemích propagovat výrobky našeho průmyslu a současně seznamovat nejširší československou veřejnost se svými zážitky prostřednictvím knih, filmů, rozhlasových relací a seriálem přednášek. Kopřivnická Tatra jim poskytla jeden ze svých automobilů, který  prokázal až neskutečnou odolnost v extrémních podmínkách Afriky a Ameriky. Na jaře roku 1947 se s nimi a jejich autem rozloučily davy lidí před pražským autoklubem. První cesta do Afriky a Jižní Ameriky skončila v roce 1950, na druhou cestu do Asie a Oceánie se vydali v letech 1959 - 1964, tentokrát již s větším štábem a většími tatrovkami. Výsledkem těchto cest byla celá řada filmů (Afrika, Od rovníku ke Stolové hoře, Z Argentiny do Mexika), knihy fotografií (Minarety, fíky, popelky, Údolí u nebe) a zejména cestopisů, které se staly doslova hitem - Afrika snů a skutečnosti, Tam za řekou je Argentina, Přes Kordillery, Tisíc a dvě noci, Mezi dvěma oceány. V 70. letech nesměly jejich knihy vycházet, protože oba cestovatelé zaujali naprosto nekompromisní postoj k politické situaci v Československu a k okupaci naší země vojsky pěti armád v roce 1968. Normalizace měla na svědomí i pohnutý osud dalších knih obou autorů. Kniha Světadíl pod Himalájem byla v roce 1969 připravena k expedici v obrovském nákladu 120 000 výtisků, avšak ke čtenářům se dostala pouze omezená část nákladu, byla zakázána její propagace a vlastně i vystavování ve výlohách knihkupectví. Další titul Cejlon - ráj bez andělů „vyšel“ v roce 1975 v nákladu 44 bibliofilských svazků ve dvou vydáních, vždy originál a deset kopií, které vyšly z psacích strojů obou autorů. Samizdat doplňovaly fotografie a ručně vyráběné mapy, které koloroval Ludvík Vaculík. Skutečného vydání se tento titul dočkal až v roce 1991. V roce 1990 vyšla i ekonomická a politická analýza bývalého Sovětského svazu Zvláštní zpráva č.4. Léta po roce 1969 znamenala pro oba přátele hledání nových zdrojů obživy i nových životních jistot. Jiří Hanzelka se na konec stal sadařem v bývalých zahradách Strahovského kláštera v Praze na Petříně. Miroslav Zikmund se však nemohl cestování vzdát. Protože nemohl opustit hranice své země, cestoval alespoň do minulosti, ke kořenům své rodiny. Stal se častým hostem badatelny Státního oblastního archivu v Plzni, kde se s důkladností sobě vlastní věnoval studiu matričních knih. Po roce 1989 došli oba přátelé uznání v podobě otevření vlastního muzea ve Zlíně, který se stal jejich novým společným domovem již v době předlistopadové. Miroslav Zikmund, který je i ve svém pokročilém věku duševně i tělesně velmi čilý, si dokonce dokázal splnit poslední část svého chlapeckého snu. V roce 1992 a 1994 navštívil Austrálii, poslední světadíl, na který mu nedovolily jet politické poměry Československa 60. a 70. let.

Vendelín BudilVendelín Budil

Narodil se 9.10. 1847 v Praze a zemřel 26.3. 1928 v Plzni. Režisérskou i hereckou dráhu Vendelína Budila formovala praktická zkušenost z kočujících divadelních společností. V období let 1887 - 1900 řídil svojí vlastní  společnost, jež byla po souboru Národního divadla považována za nejkvalitnější těleso. V letech1889 - 1891 a 1895 - 1900 působil se svým souborem v Plzni. Od roku 1900 se zde stal ředitelem. Následující éra končící v roce 1912 se řadí mezi tři velké epochy plzeňského divadla. Jako ředitel byl fanatik práce. Reálka, na níž maturoval v Praze, stála u zrodu jeho důslednosti, sebekázně, přesně vedené režie i ředitelské preciznosti. V. Vydra svědčí: „Před Buditelem se smekal klobouk jako před člověkem a umělcem ... Byl to člověk, který nikdy nezalhal ... Tento fanatik práce neznal zábav. Neměl soukromého života ... neznal ani, co je rodina. Žil sám a sám ve studeném, nevlídném bytě ... Nepil, nehrál, jedl jednoduše a skromně, kouřil střídmě nejlacinější doutníky... Neznal přírody v květu ani zrání. „S nepochopením se setkával v manželství, i když jeho manželka Cenzi byla pěvkyní. Alespoň v dceři Anně Budilové – Steimarové se dočkal pokračování svých ideálů. Proslul i jako vynikající učitel svých herců. Postačí připomenout jeho „žáky“ – T. Brzkovou, O. Beníškovou, V. Vydru, B. Karena, R. Deyla, E. Kohouta, A. Kreuzmana... Zahraniční lesk dodaly jeho jménu především shakespea- rovské role. Jako jediný český herec má svůj portrét v muzeu slavného stratfordského rodáka. Do této galerie se zařadil hlavní rolí v Králi Learovi. Národní divadlo mu bylo životním snem. Vyplnil se až po jeho smrti, kdy v roce 1947 byl V. Budil in memoriam jmenován čestným členem tohoto národního stánku. Pro Plzeň objevil G. B. Shawa, H. Ibsena, M. Gorkého, G. Hauptmana. Nebyl schopen vyřešit finanční krizi divadla, a když se mohovití otočili zády, musil rezignovat na funkci. Ale i pak se věnoval studiu historie plzeňského divadla a jeho fond v Archivu města Plzně je nepominutelný pro dějiny českého divadla. 

 [konec]

POZOR:Za případné chyby či překlepy v dokumentu neručím.